Ordlista

A

A-skattsedel
Administrationsavgift
Amortering
Amorteringskrav
Andelstal
Annuitetslån
Anskaffningsvärde
Anställningsbevis
Anställningsform
Autogiro
Avbetalning
Avi
Aviavgift

B

Bank ID
Bankdag
Bankränta
Banksekretess
Basel III
Belåningsgrad
Betalningsanmärkning
Betalningsansvar
Betalningsfri månad
Betalningsföreläggande
Betalningsförmåga
Betalningsorder
Betalningspåminnelse
Betalningsskydd
Bilförsäkring
Bindningstid
Black Friday
Bodelning
Boendekostnad
Bolånedirektiv
Bolånefond
Bolånetak
Bolånetech
Borgen
Bostadsbubbla
Bostadsförening
Brygglån
Budget
Bunden ränta
Bundet lån
Byggnadskreditiv

C

Cyber Måndag
Credit Score

D

Dag för dag-ränta
Deklaration
Denuntiation
Djurförsäkring
Driftskostnad
Dröjsmålsränta

E

Effektiv ränta
Existensminimum
Extrakort

F

Faktura
Fast ränta
Fintech
Fordonsfinansiering
Fullmakt
Fysisk person
Förfallodatum
Förhöjt prisbasbelopp
Förtidslösa lån
Förtidsåterbetalning

G
Gdpr
Gåvobrev
Gäldenär

H

Handpenning
Helikopterpengar
Hypotek

I

Inbetalning
Inkasso
inkomstbasbelopp
Inkomstförsäkring
Insättningsgaranti
Inteckning
Investeringssparkonto

J

Jämförelseränta
Jämkning

K

Kalkylränta
Kapitalkostnad
Kommunal fastighetsavgift
Kommunal inkomstskatt
Konsumenternas bank och finansbyrå
Kontantinsats
Kontoförande bank
Kredit
Kreditbedömning
Kreditbelopp
Kreditgivare
Kreditkort
Kreditprövning
Kreditränta
Kredittagare
Kreditupplysning
Kreditvärdighet
Kvar att leva på
Köpebrev
Köpeskilling

L

Lagfart
Lantmäteriet
LIBOR
Likvid
Listränta
Lån utan säkerhet
Låneavtal
Lånefordran
Lånelöfte
Låneskydd

M

Marginalskatt
Medlemslån
Medlåntagare
Medsökande
Minusränta
Mäklararvode

N

National ekonomi
Netto
Nominell ränta

O
Omstartslån
Oäkta Förening

P

Pant
Pantbrev
Panträtt
Penningtvätt
Personupplysning
Premiepension

R

Rak amortering
Referensränta
Regressrätt
Reporänta
Revers
Riksbanken
Riskvikter
Ränta
Ränta på ränta
Räntelagen
Räntenetto
Ränteskillnadsersättning
Räntetak
Ränteändringsdag
Rörlig Ränta

S

Självdeklaration
Skattereduktion
Skuldebrev
Skuldkvot
Skuldkvotstak
Snittränta
Stibor
Styrränta
Stämpelskatt
Swedsec Licensiering
Säkerhetsbyte

T
Trygghetsförsäkring

U

Upplysningscentralen
Upplåtelseavtal
Uppläggningsavgift
Uppskov

Ä
Ägarlägenhet
Äkta bostadsrättsförening

Ö
Överbryggningslån
Överhypotek
Överlåtelseavtal